Актуално

По-бързо и с по-малко трудности по пътя към реализирането на мечтата за нов нискоенергиен дом

2018.04.19

Често времето и трудностите, създадени от административните процедури при изграждането на къщата са това, което кара хората да изберат да живеят в апартамент пред възможността да живеят в къща, проектирана и изградена спрямо техните нужди, желания и начин на живот. 

Поради големия интерес от страна на клиенти "Коникс Хоум", до скоро "Еко Билд България", вече Ви предлага и възможността да се погрижим за всички процедури вместо Вас.

Ние от "Коникс Хоум" познаваме добре всички стъпки в процеса на изпълнение на всеки проект. Можем да Ви съдействаме с търсенето на подходящ парцел, както и за цялата документална и административна част, която не само предхожда започването на работата по проекта, но е и необходима за безпроблемното и бързо въвеждане на къщата в експлоатация. 

Това накратко са стъпките, които са част от целия процес и могат да бъдат и наш ангажимент:

Документи за получаване на Виза за проектиране:

- Комбинирана скица;

- Мотивирано предложение;

Документи за издаване на Разрешение за строеж:

- Получаване на изходни данни от местните електроразпределително и ВиК дружества;

- Сключване на предварителни договори за присъединяване с посочените по-горе дружества;

- Изготвяне на цялата проектна документация по всички части;

- Опция: Изготвяне на доклад за съответсвие на проектната документация.

Документи по време на строителството:

Наш технически ръководител, който ще отговаря за съответния проект ще има грижата да води всички актове и протоколи по време на строителството. Всички те, заедно със сертификати за всички вложени материали ще бъдат предоставени от нас за въвеждането на новоизградената къща в експлоатация.

Можем да изготвим и техническия паспорт на Вашата сграда, който също е сред документите, които са необходими за узаконяването на къщата.

Строителен надзор при интерес от страна на Инвеститора.

За сгради от пета категория строителният надзор не е задължителен.