Актуално

Сертификат за изпълнение на покривна система "Брамак"

2016.12.06

"Еко Билд България" ООД премина през специализирано обучение на "Брамак Покривни Системи".

Правилното полагане на покривна система на "Брамак" е изключително важно за нас.

Благодарение на професионалните обучения, които предлага производителя "Еко Билд България" вече разполага с добре обучен екип с опит в изпълнението на покривна система "Брамак". 

С помощта на обученията екипът ни обогатява и актуализира своите знанията по отношение на предлаганите от "Брамак" кермиди и покривни принадлежности, както и получава актуална информация за новостите в бранша.Обученията имат и атрактивна практическа част, което доприняся още повече за трупането на опит при полагането на покривна система "Брамак".