Актуално

Защо да използвате SIP панели при изграждането на Вашата сглобяема ниско енергийна къща?

2016.06.22

Качество – SIP панелите са синоним на високо качество
За изграждането на сглобяема ниско енергийна къща от структурни изолационни панели, конструкцията бива предварително произведена и заготвена в заводски условия. Това от своя страна гарантира прецизност при изработката и изключително високо качество, както и сведено до минимум време за монтаж.

 

Структурният изолационен панел има своя собствена носимоспособност и здравина. В сравнение с много други строителни технологии, изпълнението на стените със структурно изолационни панели гарантира по-голяма прецизност и изключително права и гладка основа за всякакви интериорни и екстериорни завършващи системи и покрития.


Комфорт – SIP панелите дават ново значение на понятието „комфорт“
Без съмнение Вашият дом от структурно изолационни панели ще бъде една от най-комфортните, тихи и екологични конструкции, която познавате. За разлика от жилищата, изградени със скелетно - гредова конструкция, където термалната изолация е на заден план, при еко-къщите изградени от SIP панели изолацията е изключително важна. Сърцевината на панела е стиропор с много висока плътност 24 – 26кг/м3. Дървената конструкция е затворена с OSB плоскости от всички страни. Стените и покривът се изпълняват от панели, което осигурява в пъти по-добра топло и звуко изолация. При тази строителна технология загубите на топлина, както и проникването на студен въздух, са максимално ограничени.


Спокойствие – SIP панелите са много по-добра строителна алтернатива
Търсите ли по-добра алтернатива за изграждането на конструкцията на Вашата ниско енергийна къща? Хората, които изграждат домовете на своите мечти, със сигурност го правят, тъй като искат да построят дом, който е уникален и ще остане перфектен завинаги. Изолационните SIP панели са структурно по-здрави и по-надеждни, осигуряват значително по-голяма топло и шумоизолация и веднага започват да Ви възвръщат инвестицията, тъй като значително ще намалят разходите ви за отопление през зимата и охлаждане през лятото.

В сглобяемите къщи, които са изградени от SIP панели, изолационният панел се „полага“ вместо да се „изгражда“, което спестява много време и ви гарантира, че стените са идеално прави и нивелирани.

SIP технологията гарантира положителни резултати на всички етапи от строителния процес и Ви помога да получите Вашата ниско енергийна къща, изпълнена качествено и прецизно.

Ето някои предимства на SIP технологията:
Основната топлоизолация е предварително вградена в структурно изолационните панели. Така залепени панелите имат не само по-добри изолационни качества, но и своя собствена носимоспособност, което прави конструкцията още по-здрава.
Технологията осигурява изцяло сухо строителство без никаква остатъчна влага.
Затворена система без загуба на топлина и липса на нужда от охлаждане през горещите летни дни. Това гарантира около 20% по-ниски разходи за енергия през цялата година.
Едно от най-големите предимства на изграждането на нискоенергийни къщи със структурни изолационни панели идва от това, че те се произвеждат в контролирани заводски условия с високо качествени сертифицирани материали. На място на строителната площадка се осъществява единствено бърз и прецизен монтаж по технологичен проект.
Вашият дом не губи своята стойност, той „работи” за Вас и благодарение на своите отлични изолационни качества първоначално вложената инвестиция Ви се възвръща в кратък период от време.
Ниско енергийните къщи, изградени със структурни изолационни панели имат дълъг живот и не се нуждаят от специална поддръжка във времето.